Tere tulemast
Mis on Healing Room?
Healing Rooms palvetöö põhiväärtused
HRE kontakt
 

Tere tulemast!

"Anna Oma sulastele kõige julgusega rääkida Sinu sõna,Oma kätt sirutades selleks, et tervekssaamised ning tunnustähed ja imed sünniksid Sinu püha sulase Jeesuse nime läbi!"

Apostlite teod (Ap)
4 : 29-30
Missioon:
 • Healing Room`is palvetatakse füüsilist ja psüühilist paranemist ning sisemise tugevnemise eest vastavalt Jumala Sõnale.

Visioon:
 • Healing Rooms on kanal Jumala tervendava töö ja tugevdava armastuse voolamisele.                              
 • Healing Room`is teenivad eri konfessioonide kristlased üheskoos.                                                    
 • Healing Rooms varustab kristlasi olemaks Jumala tervendava armastuse kanaliks.                                  
 • Eesmärk on näha Jumala imelisi tegusid Eestis nii, et Jumal saaks kogu au.  
                          Healing Rooms Estonia
    Internet:
    http://healingrooms.ee

   Anton ja Merle Tuul
Healing Rooms Estonia Facebook:

     
www.facebook.com/HealingRoomsEstonia

Healing Rooms presentation
  
   Healing Rooms presentation:
Healing Room eesti ver. 6-2012.pdf

Healing Roomi Funktsioon


 • Healing Roomis palvetatakse vastavalt Jeesuse käsule füüsiliste ja psüühiliste haiguste ja sisemise tugevnemise eest.

 • Healing Roomi võib tulla palvele, kui igatseda Jumalalt abi haiguse, õnnetuste või eluprobleemide vastu.

 • Healing Room on kergesti ligipääsetav koht kellele tahes, et tulla palvele

  • Healing Roomis saab kogu au ainult Jumal.  Jeesuse lähedalolu Püha Vaimu kaudu parandab!

  • Palvele tulnud inimene võib küsida, kes teda parandas ja meie võime vastata: Jeesus! Jeesus saab teda ennast armastada.

  • Kolme isikuga palvetiimis ei saa ükski palvetaja au iseendale võtta.

Healing Rooms Palvekliinikud.pdf
Raadio 7

Raadio 7, Susanne & Markku Laitinen
18.05.2010 (61:33)
Video


Kas Sina usud, et Jeesus võib ka tänapäeval tervendada?

Koostöös Nõmme Baptistikoguduse ja Agape Eestiga tutvustatakse laupäeval, 15. mail kell 15.00-17.00, Nõmme Baptistikoguduses (Puuvilja 4) Healing Room'i tööd.

Healing Room eestpalveteenistus sai alguse Ameerika Ühendriikides 1930ndatel ning taasrajati 1999. aastal. Eestlastele on teenistust tutvustamas Soome koguduste vennad ja õed.


Pastor Taavo Lige läkitus:
"Armsad sõbard!

Apostel Paulus ütleb: "Aga rahu Jumal ise pühitsegu teid läbinisti ning teie vaim ja hing ja ihu olgu tervikuna hoitud laitmatuna meie Issanda Jeesuse Kristuse tulemiseks!" (1Ts 5:23)

Oleme elamas aegadel, kus meie seas on üha rohkem inimesi, kelle elus üks või ka mitu ülalnimetatud komponenti on vigased või haiged. See toob neile kaasa erinevaid probleeme, sealhulgas rahutust ja ebakin dlust. Inimene
tervikuna ei suuda enam toimida nii nagu Jumal seda on loonud ja näha sooviks. Healing Room palvekliinikute eesmärk on just teenida ligimest eespalves tema vaimu, hinge ja ihu tervenemise pärast. Vajadus sellise eestpalveteenistuse järgi on ka Eestimaal suur. Sellepärast julgustan tulema seminarile, mis tutvustab sellise teenimise võimalust.

Taavo Lige
Nõmme Baptistikoguduse pastor "


Kutsume inimesi, kellel on kutsumus, osalema eestpalveteenistuses.

Tule ja vaata!

Õnnistussoovidega,
Astrid Raja
Agape Eesti kommunikatsioonijuht
E-post: astrid@agape.ee
  
Healing Rooms Nordic Conference
30.9 - 3.10.2011


Tallinn Healing Rooms koolitus 26.-27.8.2011

Tallinnas, Nõmme Baptistikoguduses korraldatakse 26.-27.8.2011 Eesti esimene Healing Room -koolitus!


 
   


Multiversum Oy