Välkommen
Healing Rooms presentation
Understödjande medlem
Utbildning
Helandevittnesbörd
Kontakt Information














 

Kontakt Information

Healing Rooms Finland

Postadress:
Healing Rooms Finland ry.
Postbox 86
FIN-02601 Espoo
Finland

Email: info@healingrooms.fi

Bankkonto:  Osuuspankki 578010-220684
BIC/SWIFT: OKOYFIHH   IBAN: FI4457801020020684

Kontakt personer:

  • Verksamhetsledare Markku Laitinen:  markku.laitinen@healingrooms.fi












































  •  
       






















    Multiversum Oy