Välkommen
Healing Rooms presentation
Healing Rooms bakgrund
Bibliska grunder
Healing Room -verksamhetens grundvärden
Understödjande medlem
Utbildning
Helandevittnesbörd
Kontakt Information


 

Healing Rooms presentation

Healing Rooms böneklinik är en plats där kristna med olika församlingsbakgrund ber tillsammans för helande. Det är en plats, dit vem som helst kan komma för att få förbön.
Healing Room verkställer Guds Ord genom att be för helande och förkunna evangelium.

”Gå ut överallt i världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen. Dessa tecken skall följa dem som tror: De skall lägga sina händer på sjuka och de skall bli friska.”

Mark 16:15-18

HR rukoilijat

I Healing Room fungerar kristna från olika församlingsbakgrund tillsammans: ”för att de skall vara ett såsom vi är ett”, Joh 17:22.


Mission:

 • Finlands Healing Rooms verkställer Guds Ord genom att be för människor som behöver fysiskt eller psykiskt helande eller inre rehabilitering.

  Vision:

 • Healing Rooms vision är att fungera som kanal så att de sjuka kan erfara Guds helande kraft och återupprättande kärlek, samt att hjälpa människorna att finna Kristus som sin personlige frälsare.
 • I Healing Room fungerar Kristi tjänare från olika församlingar tillsammans.
 • Healing Room utrustar de kristna att vara kanaler för Jesu helande kärlek.
 • Att få se Guds underbara gärningar i Finland, så att Gud får all äran.

  Metoder i förbönstjänsten:

  Församlingarnas gemensamma förbönsteam består av frivilliga, som har fått speciell utbildning för Healing Room -arbetet och har fullmakt från sina egna församlingar. Teamdeltagarna har en längtan att se de sjuka bli helade, och bundna och deprimerade människor befriade i Jesu namn. Teamdeltagarna skolas och intervjuas innan de kan gå med i bönetjänsten. En teammedlem bör vara mogen som kristen och öppen för den Helige Andes verk. Ett förbönsteam består av tre personer.

  Finlands första Healing Room -klinik öppnades 24.10.06 i Alberga Gård i Esbo. Bönekliniken är öppen för alla och det finns inga förhandsvillkor för dem som kommer till förbön. Du får komma precis som du är (utan tidsbeställning). När Du kommer får du ifylla ett enkelt formulär, där du anger ditt böneämne, varefter du blir anvisad en plats i väntrummet för att invänta din tur. I sinom tid kommer teamledaren och för dig till förbönsrummet, där teamet ber för Dig och ber om Guds ledning för din situation.

  Healing Room tjänar de lokala församlingarna, dels genom att utbilda kristna för helandebön i sina egna församlingar, och dels genom att vägleda de nyfrälsta till de lokala församlingarna för tillväxt i Kristus. Healing Room erbjuder möjlighet för en personlig kristen att tjäna Gud tillsammans med andra.

  Healing Room i korthet:

 • Healing Rooms böneklinik är en plats som är öppen på en viss bestämd tid, där utbildade förebedjare, med fullmakt från sina församlingar, ber tillsammans för helande.
 • Till Healing Room kan vem som helst komma för att få förbön, alla är välkomna, ingen tidsbeställning behövs.
 • Healing Rooms är en form av gemensam bönetjänst för församlingarna och den första finska Healing Room -kliniken öppnades i oktober 2006 i huvudstadsregionen.
 • Healing Rooms Finland ry(rf) är en förening, som koordinerar all verksamhet i Finland och hör till den internationella Healing Rooms takorganisationen i Spokane, Washington (http://healingrooms.com).
 • Visionen är att i Finland skulle uppstå allt flera Healing Rooms, där man ber för helande.

  Healing Rooms mål är att uppenbara Guds ära i Finland på sådant sätt, att de kristna inte följer efter under och tecken, utan att under och tecken följer de kristna. •  
     


  Multiversum Oy