Tervetuloa
Toiminnanjohdon terveiset
Ajankohtaista
Healing Rooms -esittely
Rukousklinikat ja toiminta
Opetuksia
Ihmeiden aika
Jumalan Sanan voima
Parantamisten armolahjat
Kuningaskunta tulee
Kutsu lähetyskäskyn toteuttamiseen tässä ajassa
Paluu ensirakkauteen
Koulutus
Media-arkisto
Parantumistodistuksia
Yhteystiedot
HR-Nettikauppa
Lahjoitukset ja tuki
Anna Palautetta
Linkit
Isä rakastaa sinua!


 

Parantamisten armolahjat

Raamattu kannustaa tavoittelemaan armolahjoja, myös parantamisen lahjoja. Herra  haluaa antaa enemmän kuin me osaamme pyytääkään. Lue pastori Päivö T. Juntumaan opetus parantamisen armolahjoista

Opettaessaan armolahjoista Paavali kirjoitti: ”toinen taas (saa) parantamisen armolahjat samassa Hengessä” (1. Kor. 12:9, Raamattu Kansalle 2002 mukaan). Kirkkoraamattu 1938 käyttää jakeessa sanaa terveeksitekemisen lahjat ja uusi Kirkkoraamattu 1992 yksikkömuotoa parantamisen lahjan. Ensin mainitut käännökset ilmaisevat asian tarkemmin.

Parantamisen lahjaa kuvaava kreikankielen ilmaisu kharismata iamaton on kaksinkertainen monikkomuoto, joka voitaisiin suomentaa parantamisten armolahjoja. Parantamisen tai terveeksitekemisen armolahjassa onkin kyse laajasta asiasta; onhan sairauksien kirjo murheellisen moninainen.

Kyseisessä kohdassa esiintyvä epämääräinen muoto armolahjoja täsmällisemmän armolahjat -muodon sijaan sisältänee oman merkityksensä. Parantamisen lahjoja näyttää olevan erilaisia. Jonkun kohdalla lahja saattaa liittyä erityisesti selkäsairauksien parantamiseen, toisen kohdalla elimellisiin sairauksiin, kolmatta taas Jumala käyttää sisäisen parantumisen alueella. Ilmaisu armolahjoja saattaa kertoa, että Pyhä Henki itse valitsee, mille parantumisen alueelle liittyvän lahjan hän jakaa kenellekin. Mikään ei tietenkään estä lahjan saanutta palvelemasta mistä tahansa sairaudesta kärsivää.

Pitäisikö omistaa erityinen armolahja voidakseen rukoilla sairaiden parantumista Healing Roomissa tai seurakunnassa? Raamattu opettaa varsin yksiselitteisesti, että jokainen uskova voi rukoilla parantumista itselleen ja toisille. Sama periaate pätee muidenkin armolahjojen kohdalla. Kaikilla ole ole opettamisen lahjaa, mutta jokainen uskova voi opettaa toisille jotakin arvokasta Jumalalta ja Jumalasta. Paavali toteaa ”Tahtoisin teidän kaikkien puhuvan kielillä” (1. Kor. 14:5) ja ”Te voitte  näet kaikki profetoida vuorollanne” (1. Kor. 14:31). On kuitenkin selvä, ettei kaikilla ole profetoimisen sen enempää kuin kielilläpuhumisenkaan lahjaa. Silti kaikki voisivat periaatteessa profetoida silloin, kun Pyhä Henki antaa siihen inspiraation tai luo erityisen profeetallisen ilmapiirin uskovien keskelle.

Vain joillekin on annettu jatkuvasti tai usein toimiva lahja profetoida, ja lahja liittyy heidän hengelliseen kutsumukseensa ja palveluunsa. Armolahjan toiminta tekee palvelemisen jatkuvaksi ja jollakin tavalla yksinkertaiseksi, jopa helpon tuntuiseksi millä tahansa osa-alueella.

Parantaessaan ihmisiä Jeesus ei yleensä rukoillut, hän vain palveli. Jeesus kyllä rukoili etukäteen ja vietti usein jopa yökausia Isän edessä. Siksi armolahja toimi hänessä niin ehjästi ja täydellisesti. Joskus Jeesus sanoi vain sanan tai kosketti, ja sairas parani välittömästi.

Pietari oli nähnyt läheltä tämän kaiken ja oppinut seuraamaan esimerkkiä. ”'Jeesuksen Kristuksen, Nasaretilaisen, nimessä, nouse ja kävele!' Hän tarttui miehen oikeaan käteen ja nosti hänet ylös. Heti miehen jalat ja nilkat vahvistuivat” (Ap. t. 3:6–7). Paavalinkin palvelua leimasi parantamisen lahja. Miehelle, joka ei ollut koskaan kävellyt, hän sanoi: ”Nouse ylös jaloillesi!” (Ap. t. 14:10) Mies hyppäsi välittömästi pystyyn, nousi ja käveli. Vastaavia esimerkkejä löytyy loputtomiin, ja sama Hengen toiminta on jatkunut kautta historian ja toimii tänäkin päivänä.

Healing Roomissa palvelemme yleensä kolmen hengen tiimeinä. Se on omiaan häivyttämään yksilöllisiä rooleja ja korostaa palvelua osana Kristuksen ruumista. Henkilökohtaiset lahjat eivät ole asian ydin — ei edes armolahjojen olemassaolo tai puuttuminen. Tarkoitus on ennen kaikkea pitää ajatukset ja huomio lahjojen antajassa, Jeesuksessa Kristuksessa, ja hänen läsnäolossaan.

Raamattu opettaa kuitenkin tavoittelemaan armolahjoja, myös parantamisten lahjoja. Meidän ei tarvitse ujostella pyytää uusiakin lahjoja ja entistä suurempia asioita. Yleensä Herra haluaisi antaa enemmän kuin me pyydämme. Kun ajattelemme Jumalaa ja hänen kunniaansa, anomme enemmän. Jos ajattelemme liikaa itseämme, tyydymme helposti liian vähään.

Usko tarkoittaa sitä, että opimme sekä ajattelemaan että palvelemaan Jumalan tavalla. Voimme kasvaa tässä. Jumala lisää mielellään uskoamme ja vahvistaa palveluamme Hengen voimalla, että kykenemme laajentamaan hänen kuningaskuntaansa maailmassa. Tätä tarkoitusta varten hän jakaa uskoville armolahjojaan, monille myös erilaisia parantamisten armolahjoja.


PT Juntumaa
Lammin vapaaseurakunnan pastori, kiertävä julistaja.
Healing Room Vääksyn johtaja 2007-2011 
   


Multiversum Oy