HEALING ROOM -PALVELUTYÖN KÄYTÄNNÖN OHJEITA

1.    Rukoilkaa aina Jeesuksen nimessä, Pyhän Hengen voimassa. Voitte aloittaa esimerkiksi näin: “Tule Pyhä Henki, Jeesuksen nimessä” – ja antakaa Pyhälle Hengelle tilaa tulla ja toimia.

2.   Palvelutiimi, joka koostuu naisista, rukoilee pääsääntöisesti naisten tai avioparien puolesta, sama koskee miehiä. Kukaan ei koskaan rukoile yksin rukousta pyytävän puolesta.

3.    Tiimistä yksi henkilö on nimetty tiiminjohtajaksi. Tiiminjohtaja hakee tulijan sekä esittelee hänelle itsensä ja tiiminsä. Tiiminjohtaja selittää etukäteen, mitä tilanteessa tapahtuu, kertoo missä seistään, minne tulija voi laittaa takkinsa, laukkunsa jne. Tiiminjohtaja toimii isäntänä/emäntänä.

4.     Rukouspalvelu tapahtuu pääsääntöisesti seisten. Rukousta pyytävä viedään seisomaan keskelle huonetta, niin että kaikki tiimin jäsenet voivat asettaa kätensä hänen päälleen. Istumista ei suositella, sillä sen on havaittu vievän toimintaa neuvonnan ja sielunhoidon suuntaan sekä pidentävän tilanteiden kestoa. Healing Room ei ole neuvontaa tai sielunhoitoa antava palvelu. Istuminen toki on aina sallittua, mikäli tulijalla on terveydellisiä syitä vaikea seistä.

5.   Rukousta pyytävä on kirjoittanut lomakkeeseen rukousaiheensa. Siihen liittyen voidaan edetä esimerkiksi seuraavasti sanoen: ”Olet pyytänyt rukousta masennuksen puolesta. Haluaisitko lisätä tähän jotakin?” Emme ala keskustella tulijan aiheesta, vaan kuuntelemme ja aloitamme rukouspalvelun. On hyvä muistaa, että tulija ei ole tullut hakemaan apua ihmiseltä, vaan Jumalalta.

6.     Kerrotaan, että tiimi alkaa nyt rukoilla. Suosittelemme sanomaan tarvittaessa asianomaiselle, että hänen ei itse tarvitse rukoilla kyseisessä tilanteessa ääneen, vaan hän saa vain ottaa vastaan ja levätä Jeesuksen parantavassa läsnäolossa.

7.       Rukousten tulee noudattaa Jumalan Sanaa, lohduttaa ja rohkaista.

8.       Healing Roomissa emme koskaan kehota lääkityksen lopettamiseen tai ota kantaa lääketieteellisiin asioihin, vaan näihin kantaa ottavat alan ammattilaiset. Mikäli hoitava lääkäri toteaa sairauden parantuneen, hän voi lopettaa lääkityksen.

9.    Rukoilkaa silmät auki, jotta voitte seurata Pyhän Hengen toimintaa rukousta pyytävässä. Seuratkaa mm. kasvojen ilmeitä, kyyneleitä, vapinaa tai muuta Pyhän Hengen kosketusta kehossa. Pitäkää katsekontakti muihin tiimin jäseniin, jotta kaikki saavat vuorollaan tilaa rukoilla ja esimerkiksi kertoa saamansa profeetallisen sanan. Rukoukset pidetään suhteellisen lyhyinä, ei harrasteta pitkiä “monologeja”.

10.  Tarvittaessa kirjoittakaa rukousta pyytäneelle muistiin kotiin vietäväksi raamatunkohtia, joita saitte rukouksessa, häntä vahvistaaksenne ja rohkaistaksenne.

11.     Palvelkaa aina rakkaudella ja hellyydellä! Room. 2:4 sanoo, että Jumalan hyvyys vetää parannukseen.

12.   Olkaa rukouksessa armollisia, ei tuomitsevia. Kun rukoilemme ihmisten puolesta, näemmeja kuulemme monia asioita. Havaitsemme myös sitä, mitä sielunvihollinen on tehnyt rukousta pyytävän elämässä. Huomaamme ehkä myös sen, että henkilö on tehnyt elämässään vääriä valintoja ja rukoilemme nyt parantumista niistä johtuvien seuraamusten alueelle. Silloinkaan emme julista ja ilmoita niitä tekoja, mitä vihollinen on tehnyt hänen elämässään. Me rukoilemme ihmiselle hyvää: Esimerkiksi nähdessämme katkeran ihmisen voimme rukoilla, että Herra antaisi hänen elämäänsä iloa ja siunaisi häntä suurella rakkaudellaan ja hyvyydellään. Me emme rukoile ”katkeruuden väistymistä” tms mikäli rukoiltava ei ole sitä pyytänyt. Rukoilemme myönteisiä asioita, jotka rakentavat ja lohduttavat.

13.    Profeetaalliset sanat ovat tärkeitä; ne rakentavat ja lohduttavat. Koskaan ei tule “profetoida” aikoja, päiviä eikä neuvovia tai ohjaavia profetioita. Vaikka rukoilija kuulisikin hengessään jotain, tulee aina kysyä Pyhältä Hengeltä, onko nyt tai edes tänään oikea hetki kyseisen asian kertomiseen. Profeetaallisuudessa ei ole kyse ”postin lukemisesta” vaan siitä, että rukousta pyytävä saa kokea Jumalan rakkautta ja läsnäoloa.

14.   Olkaa herkkiä! Antakaa Pyhän Hengen tuoda muutos sydämeen. Healing Room -työssä ei kommentoida ulkoisia seikkoja tai kauhistella ihmisen vaikeaa sairautta tai elämäntilannetta. Luotetaan Jumalaan! Hän voi tuoda ratkaisun millaiseen pimeyteen tahansa.

15.    Jakakaa runsaasti Jumalan Sanaa. Voimme antaa rukousta pyytävälle mukaan Raamatun jakeita paperille kirjoitettuina, mutta emme anna neuvontaa.

16.   Haluamme, että Healing Room -toiminta Suomessa tulee tunnetuksi rakkaudellisesta palvelusta. Rukoilijoiden rakkaudellinen ja jokaista ihmistä kunnioittava toiminta ja keskinäinen yhteys mahdollistavat Jumalan voiman ilmenemisen.

17.    Kun rukousta pyytänyt henkilö on lähtenyt, hänen käynnistään täytetään “rukoiltavan lomakkeen” kohta, johon rukoustiimi kirjaa merkinnät illasta. Tähän kirjataan rukoilijoiden nimikirjaimet, mahdolliset parantumiset, annetut raamatunpaikat, Pyhän Hengen työ tms. Tämä on tarpeellista, sillä jos henkilö tulee uudestaan pyytämään rukousta, seuraavan rukoustiimin on helppo jatkaa rukousta hänen puolestaan. Samoin, jos rukousta pyytävällä olisi myöhemmin esitettävänä jotain huolta tai kritiikkiä joka koskee aiempaa rukoustilannetta, voimme tarkistaa lomakkeesta, ketkä silloin palvelivat tätä henkilöä, ja kuulla myös tiimin näkemyksen kyseisestä tilanteesta.

18.    Muistakaa antaa kävijälle parantumistodistuslomake, mikäli sille on tarvetta.

19.   Olemme palvelemassa – siksi oman pukeutumisen on hyvä olla siisti, miellyttävä, suhteellisen neutraali ja maltillinen, ettei rukousta pyytävän huomio kiinnity toisarvoisiin asioihin kuten rukoilijan vaatetukseen.

20.   Rukoilijatiimin tulee olla valmiudessa ottaa rukousta pyytänyt kiinni, mikäli Pyhän Hengen voima vaikuttaa hänen kohdallaan niin, että hän kaatuu. Siten rukousta pyytänyt voi kokea Jumalan voimaa turvallisesti.

21.   Voitte kevyesti koskettaa selästä tai olkapäistä, niin että hän tuntee rukoilijoiden olevan lähellä ja tietää heidän olevan valmiina tarvittaessa ottamaan kiinni. Kosketuksen tulee olla laadultaan kevyttä. Se, että rukoilija kaataisi rukousta pyytävän omalla voimallaan, on ehdottomasti kielletty. Kaikkea sellaista kosketusta, joka saattaa aiheuttaa väärinkäsityksiä tai seksuaalista sävyä, tulee ehdottomasti välttää