Bibliska grunder

Verksamhetens andliga grunder:
Bibeln uppmanar att be för de sjuka!

”Ge dina tjänare frimodighet att förkunna ditt ord. Sträck ut din hand och bota de sjuka, låt tecken och under ske genom din helige tjänare Jesu namn”.   
   Apg. 4:29-30

”Ni känner till… hur Jesus från Nasaret blev smord av Gud med helig ande och kraft och hur han vandrade omkring och gjorde gott och botade alla som var i djävulens våld; Gud var med honom.”
   Apg. 10:37, 38

”Jag är Herren, din läkare.”  
2 Mos.15:26

”Förkunna på er väg att himmelriket är nära. Bota sjuka, väck upp döda, gör spetälska rena och driv ut demoner: ge som gåva vad ni har fått som gåva.”
   Matt. 10:7-8

”Men Guds son har uppenbarats för att utplåna djävulens verk.”
1 Joh.3:8

”Filippos kom till huvudstaden i Samarien och förkunnade Kristus för folket där. Alla lyssnade uppmärksamt på hans ord när de hörde honom tala och såg de tecken han gjorde.”  
   Apg. 8:5-6

”Men Herren, er Gud, skall ni tjäna, så skall han för dig välsigna både mat och dryck. Sjukdom skall jag då också ta bort från dig. I ditt land skall då inte finnas någon kvinna som föder i otid eller är ofruktsam. Dina dagars mått skall jag göra fullt.”
   2 Mos. 23:25-26

”Lova Herren, min själ, och glöm inte vad gott han har gjort, han som förlåter dig alla dina missgärningar och helar alla dina brister.”
   Ps. 103:2-3  

”Föraktad var han och övergiven av människor, en smärtornas man och förtrogen med sjukdom. Han var som en för vilken man döljer sitt ansikte, så föraktad att vi höll honom för intet.
Men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor, dem lade han på sig, medan vi höll honom för att vara hemsökt, tuktad av Gud och pinad. Ja, han var sargad för våra överträdelsers skull och slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom, för att vi skulle få frid, och genom hans sår har vi blivit helade.” 

   Jes. 53:3-5

”På kvällen förde man till honom många som var besatta. Han drev ut andarna med sitt ord och botade alla sjuka, för att det som sagts genom profeten Jesaja skulle uppfyllas: Han tog vår svaghet, och han lyfte av oss våra sjukdomar.”
   Matt. 8:16-17

”Han sade till dem: ”Gå ut överallt i världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt skall räddas, men den som inte tror skall bli dömd. Dessa tecken skall följa dem som tror: i mitt namn skall de driva ut demoner, de skall tala nya tungomål, de skall ta ormar med sina händer, de skall inte bli skadade om de dricker dödligt gift, och de skall lägga sina händer på sjuka och de skall bli friska.”
   Mark. 16:15-18