Direktionen

Healing Rooms Finland ry:s direktion

Irma Frestadius

Pastor

Irma Frestadius är pastor i Esbo Pingstkyrka. Irma Frestadius har avlagt teologie magisters examen vid Wales universitet (University of Wales, Master of Theology, Mth).

Familjen Frestadius har arbetat flera år inom missionen i Tanzania. Under sin sista arbetsperiod grundade de ett ungdomscenter i huvudstaden Daar es Salaam. Till Irmas ansvarsområde inom församlingen hör bland annat familje- och själavårdsarbete.

www.espoohsrk.fi

Ari Puonti

Pastor

Teologie magister Ari Puonti är ledande pastor i församlingen Helsinki Vineyard. Han har också verkat som själavårdare och själavårdsutbildare i Aslan ry. Ari deltar också som en av utbildarna i RE-själavård och från den bakgrunden har han skrivit böckerna ”Lepo Sinussa (Vila i Dig): själavårdens teologiska grunder och nuvarande riktlinjer” (2005, 2012), ”Suhteesta siunaukseen” (Från relation till välsignelse) (2010) och ”Kuningaskunta” (Kungadömet) (2015).

helsinkivineyard.fi

henry_elfving

Henry Elfving

Ledande pastor

Henry Elfving är ledare i Lahtis Frikyrkoförsamling.

www.lahdenvapaasrk.fi

Susanne och Markku Laitinen

V E R K S A M H E T S L E D A R P A R

Susanne Laitinen är till yrket läkare och kom till tro lite före inledningen av medicinstudierna 1986. Gud kallade Susanne till förbönstjänst år 2005 och sedan dess har hon tillsammans med sin man lett Healing Rooms verksamhet.

Markku Laitinen har utbildning som studentmerkonom och arbetsledare. Dessutom har han studerat scenkonst och kommunikation i London och Helsingfors. Markku har gjort produktioner för scenkonsten både som aktör och regissör. Han har också verkat som utbildare, föreläsare och arbetsledare på olika arbetsplatser. Markku upplevde en stark andlig väckelse år 1987 i Helsinki Missio (Helsingfors Mission) och har sen dess uppfattat att kristnas samarbete utgör en väsentlig del av en kristens liv. För närvarande leder Markku tillsammans med sin hustru Healing Rooms verksamhet i Finland och som regionledare för hela Europa.

Susanne och Markku törstar efter att se kristna resa sig i den Helige Andes kraft och tro på det att missionsbefallningen gäller och är sanning också i dag.

Susanne och Markku hör till Esbo Pingstförsamling.

Email: markku.laitinen@healingrooms.fi