Healing Rooms bakgrund

John G. Lake, ”Helandets man”, grundade Healing Rooms i Spokane, Washington ca. 1915 efter sin pension, och under åren 1915-1920 förklarades Spokane vara den friskaste staden i USA tack vare Lakes arbete.

Bland läkarna var John Lake inte populär, ty hans verksamhet tog ifrån dem deras inkomster. Healing Rooms verksamhet fortsatte ungefär till slutet av 1930-talet, men tynade småningom bort. På 1990-talet började Cal Pierce utforska staden Spokanes andliga arv och fann då John Lake och hans helanderum. Healing Rooms grundades på nytt och idag förverkligas John Lakes ursprungliga vision: Healing Rooms grundas över hela världen och Guds helande kärlek flödar genom dem.

På bilden Cal Pierce, som Gud kallade att grunda Healing Rooms på nytt. Till höger Elaine Perkins, vars vision är att starta Healing Rooms verksamhet i varje nation, i varje stad.

John G. Lake gjorde en del av sitt omfattande livsverk som missionär i Afrika 1908-1912. Redan som liten pojke hade Lake blivit intresserad av Afrika efter att ha läst om Stanleys och Livingstones upptäcktsresor. I Afrika grundade han 625 församlingar, uppskattningsvis 100 000 människor hade kommit till tro, 1250 predikanter hade anslutit sig till Lakes arbete och ett oöverskådligt antal människor blivit helade genom bön. Efter återkomsten till Amerika bosatte han sig i Spokane och började undervisa vanliga kristna, hur man skall be effektivt för sjuka. Han inrättade helanderum i en gammal kontorsbyggnad och enligt uppskattning har det skett omkring hundratusen helanden i dessa rum.

Enligt officiella uppgifter var Spokane, Washington ”världens friskaste stad” under åren 1915-1920. Det berodde på John G. Lakes arbete. Ur arkiven framgick att man dagligen bad för omkring hundra personer i Spokanes helanderum. De flesta hörde inte till någon församling. År 1924 var Lake känd som USA:s främste helande-evangelist. I församlingarna hade det hänt så många helanden, att han av församlingsborna kallades för ”doktor Lake”. Helanderummen i Spokane var i bruk ännu en tid efter Lakes död år 1935, men upphörde sedan. Kornet hade fallit i jorden och dött.

Cal Pierce började på 1990-talet utforska staden Spokanes och John G. Lakes andliga historia och han blev kallad av Gud att grunda Healing Rooms. Efter många skiften öppnades den första Healing Rooms -kliniken år 1999 på samma adress, där John G. Lakes arbete hade utförts i början av århundradet. Nu, tiotals år efter John G. Lakes död hade hans vision gått i uppfyllelse. Idag är redan över 2000 Healing Rooms -bönekliniker verksamma runt om i världen. Lakes vision var liksom vetekornet, som föll i jorden och dog. I sinom tid kom grodden upp och har blivit till ett mäktigt träd, som bär riklig frukt.

Healing Rooms i Spokane idag

Spokane i delstaten Washington var den första platsen för Healing Rooms verksamhet i början av 1900-talet. Den grundades på nytt på 1990-talet på den ursprungliga platsen, varifrån man senare har flyttat till de nuvarande utrymmena (se bilderna nedan).

Healing Rooms i Spokane har receptionsutrymme, åtta bönerum, en plats för bokförsäljning och ett War Room för bakgrundsbön. Healing Rooms är öppet fyra dagar i veckan, fem timmar per   dag (onsdag-lördag kl 10-15). Till förbönsteamet hör totalt ca. 160 personer och till förbön kommer omkring 200 personer i veckan.

Mera international information: http://healingrooms.com