Välkommen till bönekliniken!

I Healing Rooms bönekliniker ber vi om personligt helande. Till förbön kan vem som helst komma precis som man är och utan förhandsanmälan.

Om Du bär på sjukdom, depression, motgångar eller andra utmaningar, låt Gud få möjlighet att hjälpa. Vi har bönekliniker på flera orter i Finland. Vi betjänar på distans. Tryck här

Välkommen – vi ber för Dig!

Rukousklinikat

Vad är Healing Rooms böneklinik?

Healing Rooms böneklinik är en plats där kristna med olika församlingsbakgrund ber tillsammans om personligt helande för andra. Det är ett ställe med låg tröskel, dit vem som helst kan komma och erhålla förbön. Healing Rooms förbönsteam gör det som Bibeln, Guds Ord uppmanar till:  ber om helande och förmedlar evangeliet.

Finlands första Healing Rooms böneklinik öppnades 24.10.2006 på Alberga Gård i Esbo.

”Gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen… Dessa tecken skall följa dem som tror: De skall lägga händerna på sjuka, och de skall bli friska.”

Markus evangelium 16: 15-18

I Healing Rooms samarbetar kristna från olika församlingsbakgrunder: ”för att de skall vara ett så som vi är ett”. Johannes evangelium 17:22

Mission

 • Finlands Healing Rooms förverkligar Guds Ord genom att be för människor som behöver fysiskt eller psykiskt helande och inre helande.

Vision

 • Healing Rooms vision är att vara en kanal genom vilken Guds andes kraft och helande kärlek strömmar till de sjuka och hjälpbehövande och så hjälper dem att finna Jesus Kristus som sin personlige frälsare.

 • I Healing Rooms samarbetar kristna från olika församlingar.

 • Healing Rooms utrustar kristna till att vara kanaler för Jesu helande kärlek.

 • Healing Rooms ser Guds förunderliga gärningar i Finland och överallt i världen så att Gud får all äran.

 • Healing Rooms har för närvarande verksamhet i omkring 80 länder. Arbetsvisionen och det gemensamma målet är att utvidga Healing Rooms verksamhet till världens alla nationer.

Metoder i förbönstjänsten

Församlingarnas gemensamma förbönsteam består av frivilliga, som har fått speciell utbildning för Healing Rooms arbete och har fullmakt från sina egna församlingar. Teamets medlemmar har en stor längtan att se de sjuka bli helade, och att bundna och deprimerade människor blir befriade i Jesu namn. Teammedlemmarna skolas och intervjuas innan de kan gå med i bönetjänsten. En teammedlem måste vara mogen som kristen och öppen för den Helige Andes verk. Ett förbönsteam består av 2-3 personer.

Finlands första Healing Rooms böneklinik öppnades 24.10.2006 på Alberga Gård i Esbo. Bönekliniken är öppen för alla och det ställs inga villkor för att komma till förbön. Du kan komma precis som du är (utan tidsbeställning). När du kommer fyller du i en enkel blankett där du kan anteckna ditt böneämne och du visas till ett väntrum. När din tur kommer hämtar teamledaren dig till den plats där förbönsteamet ber för dig.

Healing Rooms tjänar de lokala kristliga församlingarna genom att utbilda kristna till helandetjänst i sina egna församlingar. De anvisar också nyfrälsta att söka närmaste församling för att växa till i Kristus. Healing Rooms förbönstjänst ger kristna möjlighet att i samarbete med andra tjäna Gud och sin nästa enligt Jesu missionsbefallning.

Healing Rooms i korthet

 • Healing Rooms böneklinik är öppen på en viss tid och bestämd plats, där utbildade Healing Rooms förebedjare med sina församlingars fullmakter ber tillsammans för helande.

 • Till förbön i Healing Rooms böneklinik kan vem som helst komma, alla är välkomna, tidsbeställning behövs inte

 • Healing Rooms är församlingarnas gemensamma förbönstjänst som öppnade Finlands första böneklinik i Esbo i oktober 2006.

 • Healing Rooms Finland ry(rf) är en förening, som koordinerar verksamheten i Finland och hör till den internationella Healing Rooms föreningen i Spokane, Washington (http://healingrooms.com). Verksamheten omfattar för närvarande omkring 80 länder.

 • Visionen är att det i Finlands och världens alla städer skulle uppstå nya Healing Rooms, där man ber för helande och hjälp för livets olika problem och utmaningar.

Healing Rooms mål är att förkunna Guds ära i Finland och alla nationer, så att de kristna inte efterföljer under och tecken, utan under och tecken följer de kristna. (Joh. 14:12)